Välkommen till Arkiv Jan Raneke.

Kort bakgrund:

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen. Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Efter att ha säkerställt bevarandet av det så kallade ”Arkivbestånd C” gör vi nu alla de 8762 korten i denna del av samlingen tillgängliga här. Mycket nöje!