Nu är Arkiv Jan Raneke med egen hemsida!

Vi i Svenska Heraldiska Föreningen har valt att förlägga allt material på en för ändamålet anpassad hemsida. Den stora mängden bilder gjorde bland annat heraldik.se ganska tungrodd – varför vi lyfte ut hela Ranekeprojektet...