Föredrag

Här kan du ta del av föredrag som har hållits kring Arkiv Jan Raneke på olika konferenser och möten. Även bidrag i form av posters finns på denna sidan. Artiklar och konferensproceedings hittar du i en egen meny.

 

År Plats Konferens Titel Kommentar
2009 Stockholm NHK-5 Axplock ur Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap -”Vetenskap och konst” Konferensöppnings- och minnesföredrag
2014 Oslo ICGHS-31 The Jan Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval Europe
2016 Glasgow ICGHS-32 Recent Developments in the Jan Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval Europe Project Poster
2018 Arras ICGHS-33 Implements of War in the Arms of the Jan Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval Europe  -A Statistical Study
Instruments de guerre dans les armoiries du Jan Raneke Archives des armoiries de l’Europe médiévale -Une étude statistiquein
Kriegsgerät in den Wappen der Jan Raneke Archiv der Wappen im mittelalterlichen Europa -Eine statistische Studie
2019 Oslo NHK-10 Krigsredskap som motiv i vapnen i Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen Svenskspråkig version av Arras-bidraget

 

Förkortningar:
NHK = Nordiska Heraldiska Konferensen (hålls i något nordiskt land udda år)
ICGHS = International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences (hålls någonstans i världen jämna år)