Ex Libris

Här kommer snart mer information om vårt andra Raneke-projekt. Det är den digra samling ex libris som Jan Raneke producerade genom åren. De är sorterade och indelade efter ett antal olika kategorier.

Till vänster kan du hitta indelningarna som vi tror är de som kan vara mest intressanta. Detta kan dock komma att ändras om vi kommer på ett annat sätt att presentera det som är bättre.

Nota bene: det finns för närvarande inga ex libris att titta på ännu då vi ser över hur detta görs bäst. Antagligen i någon form av portfolio med möjlighet att klicka på varje enskilt ex libris för att kunna ta del av mer information.

Med vänlig hälsning,

SHF/Henric Åsklund

 

Welcome to our second project of the marvelous works of Jan Raneke. Here we will present a vast collection of ex libris that were produced by the master.

On the left hand side we have categorized them in various categories.

As this project is in its early stage – there is very little to see. Please bare with us. More will come!

Regards,

Henric Åsklund and SHF