Ranekearkivet: Appendix

 

Här hittar du fem (5) tillägg till Projekt Raneke:

Schema för vapenklassificering

 

 

Karta.

Områden -karta och lista

 

 

Källhänvisningar och förkortningar.

Här ligger tre stycken PDF:er som du kan klicka på och studera närmare:

Källhänvisningar -maskinskrivna ark

Källhänvisningar -handskrivna ark (sid 2 saknas)

Källhänvisningar -tillägg